Kosten Restless Legs Syndrome kost overheid miljarden per jaar

“Hoe het voelt? Sommige mensen beschrijven het als mieren door je benen of cola in je aderen. Het is een oncontroleerbare drang je benen te bewegen als gevolg van die sensaties’’, vertelt Joke Jaarsma, vice-voorzitter van Stichting RLS en zelf ook RLS-patiënte. Een neurologische ziekte die in het rijtje van dementie, Parkinson en MS thuis hoort. RLS kost de overheid miljarden per jaar, blijkt uit nieuw onderzoek van de European Brain Council in samenwerking met de London School of Economics.

In Nederland heeft zo’n 3% van de volwassen bevolking ernstige RLS, dat wil zeggen RLS die behandeld moet worden. Uit het onderzoek is gebleken dat RLS de op één na duurste neurologische ziekte in Europa is. “Veel huisartsen zien het als een onschuldig kwaaltje en herkennen de ziekte niet tijdig. Artsen denken vaak dat het een hype is en ja, je gaat er niet dood aan. Hoewel ik twee gevallen van suïcide door RLS ken. Ook zijn er nog steeds geen medicijnen specifiek tegen RLS”, vervolgt Joke. “Er moet toch altijd geld bezuinigd worden op de zorg? Hier ligt het antwoord. De kosten van niet of verkeerd behandelen en diagnosticeren van RLS zijn niet mis, het gaat om miljarden per jaar. Het blijkt zelfs dat de kosten van dementie, Parkinson en MS samen niet zo duur zijn als de kosten van RLS.”

Hoog tijd voor actie dus. Wat moet er gebeuren? “Allereerst moet er meer kennis over RLS komen”, vertelt Joke. “Zowel bij patiënten als artsen en neurologen. Meer kennis voorkomt een verkeerde diagnose en behandeling. Mensen lopen nu jarenlang van de ene arts naar de andere en bezoeken verschillende specialisten. Ondertussen krijgen ze verkeerde medicatie – bijvoorbeeld antidepressiva en slaapmiddelen – die de ziekte juist kunnen verergeren, of zelfs een totaal verkeerde behandeling. Ze slapen slecht, want RLS is een ziekte die vooral in de avond en nacht speelt. Daardoor worden patiënten somber en krijgen ze van artsen medicijnen voor burn-out-klachten of depressies. Ten tweede moet er onderzoek komen naar geneesmiddelen specifiek tegen RLS. Er zijn medicijnen die werken, maar dit zijn anti-epileptica en anti-Parkinson middelen. Het zijn – net als voor alle andere hersenziekten – alleen symptoom onderdrukkende medicijnen, die bij langdurig gebruik akelige bijwerkingen kunnen hebben voor RLS-patiënten.

De industrie is nog niet bezig met het ontwikkelen van medicatie specifiek tegen RLS, waarschijnlijk zien ze nog steeds niet hoe groot het probleem is. Wij hopen dat dit onderzoek hier aan bijdraagt.”
Stichting Restless Legs Syndrome zet zich al ruim 18 jaar in voor erkenning en meer kennis over RLS bij artsen, patiënten en neurologen. Meer informatie? www.stichting-restless-legs.org